BRAND
INNOVATION
CONSULTANCY

Vi vägleder chefer och ledare i effektiv styrning av affärside, företagskultur och vision. Resultatet blir ett lönsamt varumärke med tydlig identitet.

It's all about identity
Alla företag och verksamheter bygger en identitet, medvetet eller omedvetet, för att skapa bra relationer, för att få uppmärksamhet och skaffa sig en position på marknaden.
Företags och varumärkens identitet och dess värde som affärsresurs kan aldrig underskattas. Inte minst nu när många företag genomgår någon form av grundläggande förändring på grund av omvärldsfaktorer, som exempelvis digitaliseringen. Behovet av en tydlig identitet är odiskutabelt – och dessutom förutsättningen för ett starkt och lönsamt varumärke.

Fem frågor varje företagsledare med ambitionen att bygga ett starkt varumärke bör ställa sig:
- Vilket värde tillför vi våra kunder och vad särskiljer oss från våra konkurrenter?
- Är företagets vision begriplig och motiverande för medarbetarna?
- Har vi en företagskultur som hjälper oss att nå våra affärsmål?
- Stämmer vår visuella identitet och kommunikation överens med hur vi vill uppfattas?
- Är vårt arbetsgivarvarumärke starkt, kan vi behålla och attrahera rätt personer?

Känner du dig osäker inför någon av ovan frågeställningar? Då är du varmt välkommen till oss. Innovaform vägleder chefer och ledare i effektiv styrning av vision, mission, affärsidé och företagskultur. Resultatet blir ett lönsamt varumärke med tydlig identitet.

Erbjudande

 

Innovaforms erfarna konsulter arbetar i en modern och effektiv organisationsform med bred kunskapsbas som kan växa med våra kunders ambitionsnivå inom områdena:

-Brand Innovation
-Corporate Identity
-Corporate Culture
-Visual Identity and Communication
-Brand Management

Kanske har ni redan några av varumärkets byggstenar på plats och vill snabbt komma igång med en uppdatering av befintlig varumärkesplattform. I så fall kanske något av följande paketerade tjänster är rätt för er?

Innovaforms erfarna konsulter planerar, leder och genomför varje workshop mot det mål vi formulerat tillsammans. Workshopen innehåller moment som exempelvis nuläges-/omvärldsanalys, Best Practice, strategiska möjligheter, målformulering med mera. Varje workshop dokumenteras och levereras i form av ett gediget beslutsunderlag för ett vägväl framåt.

#1 Brand Innovation Workshop (1 dag)

En genomlysning och förslag till förnyelse av ert varumärke. Under en fullmatad, kreativ dag går vi igenom förutsättningarna och strategin för att gjuta nytt liv och energi i varumärket. Vi utforskar ditt varumärkes möjligheter och identifierar nya potentialer. Innovaform levererar när dagen är slut varumärkets nya kundlöfte, positionering och personlighet.

#2 Workshop Vision (1 dag)

Utan en begriplig och motiverande vision dör medarbetarnas engagemang. Visionen är grundförutsättningen för all strategisk hållbar utveckling och ska skapa positiv energi i organisationen. Under en intensiv dag arbetar vi fram en fungerande vision för de närmaste fem åren; kort, relevant, begriplig, engagerande och möjlig för alla att bidra till att förverkliga.

#3 Second opinion (1 dag)

Har du byggstenarna i din varumärkesstrategi redan klar, testar vi den genom Innovaforms Stresstest. Ni träffar vårt Advisory Board som består av erfarna företagsledare och konsulter inom olika specialistområden. Under en intensiv dag av utvärdering och ifrågasättande vrider och vänder vi tillsammans på vision, affärsidé, positionering, kundlöfte, kärnvärden mm för att finslipa formuleringar och innebörder.

#4 Intensivutbildning Brand management (1 dag)


Vi går igenom grundförutsättningarna för ett framgångsrikt externt och internt varumärkesarbete. Innovaform leder dagen och delar med sig av sin mångåriga erfarenhet av varumärkesutveckling och ger dig verktygen för att lyckas – och pekar samtidigt ut de vanligaste fällorna och fallgroparna i varumärkesbyggandet.

#5 Öka medarbetarnas engagemang (1 dag)

En av ledarens viktigaste insatser är att bygga strukturer och hitta verktyg som håller medarbetarnas engagemang på en hög nivå. Hur får du varje medarbetare att leverera varumärkets kundlöfte, att arbeta aktivt för att förverkliga visionen, att bidra till en positiv företagskultur och bli ambassadörer? Under en dag går vi igenom och utvärderar de verktyg, rutiner och metoder som kan öka medarbetarengagemanget i er organisation.

#6 Visual audit (1 dag)

Den önskade bilden och associationerna till ert varumärke signaleras tydligt av bland annat varumärkets visuella identitet. Är den nuvarande identiteten i samklang med strategin, är den attraktiv för dagens målgrupper, hjälper den till att bygga er önskade image? Innovaforms experter på visuell identitet utvärderar er befintliga identitet och föreslår eventuella förändringar som skulle hjälpa till att få visionen, strategin och den visuella identiteten att gå hand i hand.

För mer information om upplägg och offert kontakta Bo Melin +46(0)705445595 eller mail: Bo.Melin@innovaform.se

referenser

Innovaforms varumärke grundades redan 1968 och har under lång tid varit en bland Sveriges topprankade specialistbyråer inom identitet och varumärkesstyrning. Här ser du några exempel på verksamheter och varumärken som vi varit med att utveckla.

aktuellt

Uppmärksamhet, inte information blir vår tids nya bristvara.

2018-09-22

Det sägs att vi lever i en informationsrevolution, men den sortens revolutioner är inget nytt. Redan 1439 uppfann Gutenberg tryckpressen som gav förutsättningen för tryckt masskommunikation.Krönika skriven av Bo Melin,… Läs mer

Det finns en mening bakom det du känner

2018-06-09

I mitt jobb som affärs- och varumärkesutvecklare möter jag dagligen chefer som söker fakta på hur framtiden ska bli, gärna i form av ett Excel-ark. Vad de glömmer är att… Läs mer

Var en optimist, tro på dig själv – säg JA till förändring.

2018-03-21

Vare sig det gäller företagande, varumärken eller livet i stort handlar det om att förstå vem man är, våga sätta mål och ha rätt attityd till motgång och förändring för… Läs mer

EN ÖDESFRÅGA FÖR VARUMÄRKET
att uppfylla sitt varumärkeslöfte – om det finns något?

2018-01-26

När man ser på sin verksamhet ur ett strikt varumärkesperspektiv spelar det i princip ingen roll vilken typ av företag eller bransch man är i, eller vilken typ av kommunikationskanaler… Läs mer

kontakt

Bo Melin

Senior Brand & Communications Advisor

+46 70-5445595

bo.melin@innovaform.se

Tommy Falonius

Senior Brand & Communications Advisor

+46 70-2596901

tommy.falonius@innovaform.se

Christian Loets

Senior Brand & Communications Advisor

+46 70-9337031

christian.loets@innovaform.se

Vincent Holmblad

Digital Creative & Developer

+46 76-0456386

vincent.holmblad@innovaform.se