BRAND
INNOVATION
CONSULTANCY

Varumärkesutveckling baserad på mänskligt beteende.
Om inte medarbetarna känner för varumärket,
varför ska då kunden göra det?

I dag byter konkurrensen snabbt ansikte, branschlogiken förändras och nya, innovativa lösningar rör om i gamla invanda tankemönster. Ett tydligt exempel är digitaliseringen som föder nya konsumentbeteenden, affärsmodeller och logistiklösningar och tvingar företag att ständigt omvärdera hur man producerar och levererar varor och tjänster för att behålla sina nöjda kunder.

Att se och förstå det som sker och hur det påverkar är avgörande kunskap för att behålla varumärkets konkurrenskraft.
Samtidigt vet vi att förändring är både ansträngande och obekvämt vilket gör att vi många gånger väljer att stanna kvar i trygghetszonen. Begriper inte medarbetarna varför förändring är nödvändigt, känner sig inspirerade och motiverade, blir det ingen hållbar utvecklingar.

Här kommer fyra frågor varje företagsledare med ambitionen att bygga ett starkt varumärke bör ställa sig:
- Vad står vi som företag för, vilka värden tillför vi våra kunder och vad särskiljer oss från våra konkurrenter?
- Har vi en vision som är tillräckligt tydlig och begriplig för medarbetarna och fungerar som ledstjärna, beskriver vägen och berättar vad vi ska åstadkomma tillsammans?
- Har vi en företagskultur som bygger på rätt värderingar och skapar motivation och vi-känsla hos medarbetarna?
- Stämmer vår visuella kommunikation överens med hur vi vill att våra kunder ska uppfatta oss?

Om du känner att du inte kan svara ja på någon av frågorna? Tveka inte att höra av dig. Det är för att besvara sådana frågor som vi finns till. Välkommen till oss på Innovaform.

Erbjudande

 

Vi är en specialiserad samarbetspartner till chefer och företagsledningar som vill dela vår expertis, erfarenhet och nytänkande inom varumärkesutveckling. Vi erbjuder rådgivning, snabba och kostnadseffektiva samarbeten inom områdena:
– Brand Innovation
– Corporate Identity
– Corporate Culture
– Visual Communication
– Brand Management

Kanske har ni redan några av varumärkets byggstenar på plats och vill snabbt komma igång med en uppdatering av befintlig varumärkesplattform. I så fall kanske något av följande paketerade tjänster är rätt för er?

Innovaforms erfarna konsulter planerar, leder och genomför varje workshop mot det mål vi formulerat tillsammans. Workshopen innehåller moment som exempelvis nuläges-/omvärldsanalys, Best Practice, strategiska möjligheter, målformulering med mera. Varje workshop dokumenteras och levereras i form av ett gediget beslutsunderlag för ett vägväl framåt.

#1 Brand Innovation Workshop (1 dag)

En genomlysning och förslag till förnyelse av ert varumärke. Under en fullmatad, kreativ dag går vi igenom förutsättningarna och strategin för att gjuta nytt liv och energi i varumärket. Vi utforskar ditt varumärkes möjligheter och identifierar nya potentialer. Innovaform levererar när dagen är slut varumärkets nya kundlöfte, positionering och personlighet.

#2 Workshop Vision (1 dag)

Utan en begriplig och motiverande vision dör medarbetarnas engagemang. Visionen är grundförutsättningen för all strategisk hållbar utveckling och ska skapa positiv energi i organisationen. Under en intensiv dag arbetar vi fram en fungerande vision för de närmaste fem åren; kort, relevant, begriplig, engagerande och möjlig för alla att bidra till att förverkliga.

#3 Second opinion (1 dag)

Har du byggstenarna i din varumärkesstrategi redan klar, testar vi den genom Innovaforms Stresstest. Ni träffar vårt Advisory Board som består av erfarna företagsledare och konsulter inom olika specialistområden. Under en intensiv dag av utvärdering och ifrågasättande vrider och vänder vi tillsammans på vision, affärsidé, positionering, kundlöfte, kärnvärden mm för att finslipa formuleringar och innebörder.

#4 Intensivutbildning Brand management (1 dag)


Vi går igenom grundförutsättningarna för ett framgångsrikt externt och internt varumärkesarbete. Innovaform leder dagen och delar med sig av sin mångåriga erfarenhet av varumärkesutveckling och ger dig verktygen för att lyckas – och pekar samtidigt ut de vanligaste fällorna och fallgroparna i varumärkesbyggandet.

#5 Öka medarbetarnas engagemang (1 dag)

En av ledarens viktigaste insatser är att bygga strukturer och hitta verktyg som håller medarbetarnas engagemang på en hög nivå. Hur får du varje medarbetare att leverera varumärkets kundlöfte, att arbeta aktivt för att förverkliga visionen, att bidra till en positiv företagskultur och bli ambassadörer? Under en dag går vi igenom och utvärderar de verktyg, rutiner och metoder som kan öka medarbetarengagemanget i er organisation.

#6 Visual audit (1 dag)

Den önskade bilden och associationerna till ert varumärke signaleras tydligt av bland annat varumärkets visuella identitet. Är den nuvarande identiteten i samklang med strategin, är den attraktiv för dagens målgrupper, hjälper den till att bygga er önskade image? Innovaforms experter på visuell identitet utvärderar er befintliga identitet och föreslår eventuella förändringar som skulle hjälpa till att få visionen, strategin och den visuella identiteten att gå hand i hand.

För mer information om upplägg och offert kontakta Bo Melin +46(0)705445595 eller mail: Bo.Melin@innovaform.se

om oss

Innovaforms varumärke grundades redan 1968 och har under lång tid varit en bland Sveriges topprankade specialistbyråer inom varumärkesutveckling. Vi är en specialiserad samarbetspartner till chefer och företagsledningar som vill dela vår expertis, erfarenhet och nytänkande inom varumärkesutveckling. Vi arbetar i en modern och effektiv organisationsform med bred kunskapsbas som kan växa med våra kunders ambitionsnivå.
.

Här ser du några exempel på verksamheter som vi gjort varumärkesarbeten för.

aktuellt

EN ÖDESFRÅGA FÖR VARUMÄRKET
att uppfylla sitt varumärkeslöfte – om det finns något?

2018-01-26

När man ser på sin verksamhet ur ett strikt varumärkesperspektiv spelar det i princip ingen roll vilken typ av företag eller bransch man är i, eller vilken typ av kommunikationskanaler… Läs mer

A BRAND NEW YEAR

2018-01-02

Fyra frågor varje företagsledare med ambitionen att bygga ett starkt varumärke bör ställa sig inför det nya året. Nytt år innebär nya möjligheter. Hög tid att reflekterar och försöka analysera… Läs mer

God Jul & Gott Nytt År

2017-12-23

Efter en fantastisk rolig och spännande höst med nya och gamla kunder passar vi på att vara lediga mellan helgerna. Den 8 jan är vi tillbaka med full kraft igen. Läs mer

Gör som branschledarna: bygg en lönsam ”Nöjd-kund-kultur”.

2017-10-27

Alla människor i alla branscher är överens om att en god kundupplevelse är bra för affärerna. Det säger oss sunda förnuftet, uppbackat av forskning och otaliga studier. Men varför är… Läs mer

Nyhetsbrev

Ta del av våra insikter och inspiration. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Arkiv

2017-10-02

Swedish taste öppnar nytt, restaurang Space62 i Göteborg.

2017-10-02

Företagsstyrning Väst byter namn till Anacka – Målstyrd affärsutveckling.

kontakt

Bo Melin

Senior Brand & Communications Advisor

+46 70-5445595

bo.melin@innovaform.se

Tommy Falonius

Senior Brand & Communications Advisor

+46 70-2596901

tommy.falonius@innovaform.se

Christian Loets

Senior Brand & Communications Advisor

+46 70-9337031

christian.loets@innovaform.se

Vincent Holmblad

Digital Creative & Developer

+46 76-0456386

vincent.holmblad@innovaform.se